ANLb 2023

Per 1 januari is de nieuwe beheerperiode van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) gestart.

Op onderstaande pagina’s vindt u alle informatie over het uitvoeren van uw beheer:

 • Afsluiten beheercontract
  U leest hier de stappen tot een definitief beheercontract. Ook kunt u hier de algemene voorwaarden van het beheercontract en de instructie voor het digitaal ondertekenen downloaden.
 • Beheerstrategie
  In de beheerstrategie leest u de spelregels op basis waarvan CMO bepaalt welke percelen en landschapselementen wel en niet in aanmerking komen voor ANLb en welke beheerpakketten u kunt afsluiten.
 • Beheerpakketten
  In het overzicht beheerpakketten staan alle beheerpakketten die CMO aanbiedt in ons werkgebied. In elk pakket staat welke vergoeding u voor uw beheer ontvangt en wat u daarvoor moet doen of laten: de pakketvoorwaarden.
 • Kaartviewer ANLb
  Deelname aan het ANLb is alleen mogelijk als uw percelen ‘begrensd’ zijn. Dat wil zeggen dat ze op de kaart van het provinciaal Natuurbeheerplan moeten staan. U kunt deze begrenzing bekijken in onze kaartviewer.
 • Toegang tot mijnboerennatuur.nl
  Alle ANLb-deelnemers krijgen toegang tot mijnboerennatuur.nl. Daarin kunt u informatie inzien zoals uw definitieve beheercontract en de pakketvoorwaarden. Hier kunt u ook uw meldingen indienen.
 • Collectief machtigen voor ‘Raadplegen percelen’ bij RVO
  We vragen alle ANLb-deelnemers ons te machtigen om hun perceelsregistratie in te zien. Op deze pagina vindt u een handleiding hoe u dit kunt doen.
 • Perceelsregistratie en gewascodes RVO
  We vragen alle ANLb-deelnemers om voor 1 mei 2023 de perceelsregistratie te controleren en indien nodig aan te passen. U vindt hier praktische handleidingen hoe u dit kunt doen en welke gewascodes mogelijk zijn.