Missie en visie

Het bestuur heeft een missie en visie opgesteld. Hier kunt u hem terugvinden.