Collectief Midden Overijssel

Het Collectief Midden Overijssel (CMO) is een van de 40 collectieven in Nederland en een van de drie in Overijssel. De andere twee in Overijssel zijn Noordwest Overijssel en Noordoost Twente.
De drie Overijsselse collectieven werken zoveel mogelijk samen.

Met de nieuwe opzet voor het Agrarisch Natuurbeheer moesten er collectieven opgericht worden. De Agrarische Natuurverenigingen zijn gevraagd hierin het voortouw te nemen. Daar waar geen ANV was is contact gezocht met plaatselijke organisaties die daar de rol van een ANV hebben. Begonnen met een werkgroep is er al vrij snel een bestuur gevormd met een vertegenwoordiger van iedere ANV/organisatie.
November 2014 is het collectief officieel opgericht.

Deelnemers aan het Agrarisch Natuurbeheer via het collectief zijn automatisch lid en praten dus mee over bestuurssamenstelling en het gevoerde beleid. Dit gebeurd via ledenvergaderingen.
De statuten bepalen dat de inbreng van iedere ANV/organisatie geborgd is.

Het collectief moet ieder jaar een reeks van stappen doorlopen. Omdat 2016 het eerste jaar is moet er nog veel uitgezocht en overlegd worden.

De stappen zijn:

  • Kaders uit natuurbeheerplan Provincie
  • Strategie
  • Voorintekening
  • Beheerplan
  • Aanvraag
  • Contracten afsluiten
  • Betaalverzoek indienen
  • Uitbetaling

Tijdens dit proces vindt er ook monitoring en evaluatie plaats zodat in een volgende ronde verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.