Agrarisch Natuurbeheer

De belangrijkste taak van Collectief Midden Overijssel is het uitvoeren van de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), samen met onze circa 300 leden. Het ANLb ondersteunt boeren en particulieren om hun grond zo te beheren dat het een geschikt leefgebied voor kwetsbare boerenlandsoorten vormt.

Veel beheermaatregelen die goed zijn voor deze soorten vragen een extra inspanning. Via het ANLb bieden wij onze leden een vergoeding voor die extra inspanning.