Afsluiten beheercontract

Op enkele uitzonderingen na hebben al onze leden een concept beheercontract ontvangen en gaan we aan de slag om samen de puntjes op de i te zetten voor een definitief beheercontract. Op deze pagina informeren wij u over onze aanpak.

Stap 1: u reageert uiterlijk 15 maart op uw concept beheercontract

Op basis van de ontvangen beheerbijlage neemt u een besluit of u met de daarop genoemde percelen en/of landschapselementen meedoet aan ANLb.

Uw besluit kan zijn:

  • U gaat geheel akkoord met het concept beheercontract
  • U wilt een wijziging in een beheerpakket, locatie of oppervlakte doorvoeren
  • U wilt een of meerdere percelen of landschapselementen laten vervallen
  • U ziet geheel af van deelname aan ANLb

Wij vragen u uiterlijk 15 maart 2023 per e-mail naar ons te reageren.

Stap 2: wij gaan aan de slag met eventuele wijzigingsverzoeken

Bent u akkoord met uw concept contract? Dan gaan we direct over naar stap 3.

Heeft u per mail wijzigingsverzoeken doorgegeven, dan bellen we u zodra uw contract aan de beurt is. We bespreken dan uw wensen tot aanpassing en u ontvangt per mail een aangepast concept contract. Dit doen we tot er overeenstemming is over het beheer.

We hebben ongeveer 300 deelnemers, dus we hopen op uw begrip dat een reactie op uw mail met wijzigingsverzoeken even op zich kan laten wachten. We werken zo snel als we kunnen.

Stap 3: digitale ondertekening van het definitieve beheercontract

U ontvangt van ons twee e-mails, één voor ondertekening van het beheercontract (hierin staan ook de algemene voorwaarden) en één voor de beheerbijlage. Deze e-mails lijken sterk op elkaar, maar het onderwerp en het te ondertekenen document verschilt.

Als u klikt op de link in beide e-mails, komt u op de website ondertekenen.nl (signhost.com). Daar plaatst u met uw muis een digitale handtekening. Deze hoeft niet exact met uw handgeschreven handtekening overeen te komen.

In deze handleiding vindt u een duidelijke uitleg over het digitaal ondertekenen.

Stap 4: u ontvangt een ondertekend definitief beheercontract

Nadat u het contract en de beheerbijlage heeft ondertekent, ontvangt u per e-mail twee documenten: één met het getekende contract en de digitale handtekening van zowel u als het collectief en één met de transactiebon waarop onder andere het moment van ondertekenen staat.