Afbeelding2

Nieuwsflits, november 2021.

BGT

BGT-check

Heeft u de uitnodiging van RVO ontvangen? Laat hem niet liggen maar pak de check op! Ook de percelen waar Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer op af is gesloten moeten worden herzien. Dit kunnen wij niet alleen. U bent als eerste verantwoordelijk voor een correcte registratie.
Klik op onderstaande button. Daar hebben we een brief voor u klaarstaan met meer informatie over deze check.
Ook de website van RVO zijn ook filmpjes te vinden over hoe u het beste kunt handelen. Bekijk ze vooral op uw gemak.
De aanpassingen die uit de BGT naar voren komen kunnen gevolgen hebben voor het beheercontract qua omvang van het subsidiabele beheer en dus de beheervergoeding. We zijn genoodzaakt de eventuele perceel correcties achteraf door te voeren binnen uw overeenkomst.

Heeft u nog vragen? Zoek contact met uw veldmedewerker of het secretariaat.
Wij helpen u graag verder. Als u op de foto klikt kunt u ons direct een e-mail sturen.
Leonard Rouhof,
Leefgebiedcoördinator Open Grasland / Categorie Water / Veldmedewerker
Leonard
Paul ten Velde,
Leefgebiedcoördinator Droge Dooradering / Veldmedewerker

p-ten-velde
Linda Teeuwissen,
administratief medewerkster
Linda 2021 2

Kennis- en inspiratiebijeenkomst NatuurBoeren

Logo Natuurboeren
In de laatste nieuwsbrief maakte wij u erop attent dat de stichting Natuurboer uit de buurt een aantal zeer interessante kennis- en inspiratiebijeenkomsten organiseert. Dinsdag 30 november is de tweede bijeenkomst.

Het thema van die dag is "Samenwerken in natuurbeheer (in samenwerking met terreinbeherende organisaties)".

Klik op deze link dan opent zich het definitieve programma.

U bent van harte welkom.
website email