Afbeelding1
Extra nieuwsbrief 11, november 2019.

Boeren I Natuur I Ondernemen

Een interessant cursusaanbod, enquete en oproep voor een storingsmonteur en een Save-the-Date hebben ons doen besluiten u een extra nieuwsbrief toe te sturen.
Lees vooral verder, het is de moeite meer dan waard.
Herman Menkveld,
voorzitter
foto Herman Menkveld

Themadag Boeren-Natuur-Ondernemen

Vrijdag 22 november – Zwolle

Inspiratie met en voor boeren hoe je natuur kunt verbinden met de strategie van het landbouwbedrijf? In kleine groepen in gesprek met ondernemers die het zelf doen. Want daar is waar het uiteindelijk gebeurt: in de praktijk van het boerenbedrijf.

Deze dag is onderdeel van de cursussen Natuurboeren die in samenwerking met provincie Overijssel worden aangeboden. De themadag is de startdag van een 4 tal cursussen, dit is de inleiding natuurbeheer en ondernemerschap en Natuurondernemer en verdienmodellen - Niveau 1.
Als u niet deelneemt aan een van deze cursussen kunt u ook aanmelden via de site, u betaalt dan € 35,-, te voldoen bij de inschrijftafel op 22 november.

Klik hier voor de flyer met meer informatie over de themadag Boeren-Natuur-Ondernemen en hier vindt u meer informatie over de cursus Natuurboeren-Overijssel-2019-2020.

Meer informatie en aanmelden kan via
https://www.aereshogeschool.nl/natuurboeren/themadag

Enquete: Hoe denken boeren in Overijssel over agrarisch natuurbeheer?

Er is een groeiende belangstelling voor agrarisch natuurbeheer en het versterken van de biodiversiteit op landbouwbedrijven. Om hier naar de toekomst toe goed op in te spelen, willen de betrokken partijen graag meer weten over hoe boeren en boerinnen denken over het inpassen van de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer op het bedrijf en de uitvoering. Opdrachtgever van het onderzoek is de provincie Overijssel. Arnold Kaashoek (Universiteit Twente, student bestuurskunde) heeft voor het onderzoek in overleg met betrokken partijen een enquête opgesteld. Wij willen u graag uitnodigen om deze enquête in te vullen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten en is anoniem, de antwoorden kunnen niet naar personen teruggeleid worden.

De enquête is tot uiterlijk 15 november in te vullen. Mocht u de enquête al eerder via een andere organisatie ingevuld hebben, dan kunt u dit enquêteverzoek negeren. De resultaten van deze enquête zullen later via de nieuwsbrieven van de agrarische collectieven van Overijssel gedeeld worden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Arnold Kaashoek via a.c.kaashoek@student.utwente.nl of via 038 344 499 7654.

Oproep: Storingsmonteur plas-dras pompen.

Collectief Midden Overijssel is trots op mooie plas-drassen die de weidevogelgebieden in het voorjaar rijk zijn. Helaas lopen de pompen (letterlijk en figuurlijk) niet altijd. Om die reden zijn we opzoek naar storingsmonteurs die onze deelnemers gedurende het weidevogelseizoen kunnen ondersteunen als de pomp om onbekende reden niet meer loopt of onvoldoende functioneert. We zoeken een monteur in het gebied Lierderbroek en een monteur voor het gebied Schanebroek/Hellendoornsebroek.

Ben jij (of u), man of vrouw, met technisch inzicht, handigheid en kennis van plas-dras pompen (of bereid om je er deze winter in te verdiepen)?
Kan je tijdens het seizoen bijvoorbeeld 's avonds na je werk en tegen een passende vergoeding, nog een probleem nog oplossen? Dan zijn we op zoek naar jou!
Leonard

Meer informatie? Bel of mail Leonard Rouhof
rouhof@collectiefmiddenoverijssel.nl
of telefonisch 06 -10 35 86 94

Save the Date

Woensdag 4 december het BiodiFestival in Woody's Holten.
key visual nieuw
Het gaat niet goed met de biodiversiteit. Je hebt vast gehoord van onderzoeken over het verdwijnen van bijen en insecten. Er dreigen 1 miljoen planten en dieren te verdwijnen van onze aardbol. En wat gaan we daar in Overijssel aan doen? Op 4 december willen we alles en iedereen die van betekenis is en kan zijn voor biodiversiteit in Overijssel samenbrengen. We bieden je een festival vol interessante key note sprekers, motiverende workshops en kansen om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. Dat alles in het decor van de prachtige Sallandse Heuvelrug, op de Holterberg. Als dat niet inspireert! Bezoek snel de SPECIALE FESTIVALPAGINA voor alle ins en outs.

Wil je je gelijk aanmelden? Dat mag natuurlijk ook!

Het Biodifestival wordt mogelijk gemaakt door
Provincie

Cursussen Landschapsonderhoud

De laatste mogelijkheid om u aan te melden voor een cursus landschapsonderhoud!

Dit najaar organiseren we samen met Stichting Groene en Blauwe Diensten Overijssel een drietal cursussen. Veldadviseurs geven tips en advies ter ondersteuning van het onderhoud en beheer van de volgende landschapselementen;

1. Houtwal Deze cursus is vol!
2. Heg en haag 15 en 16 november zijn er nog een paar plekken beschikbaar.
3. Hoogstamfruit Deze cursus is vol!

Elke cursus wordt driemaal in onze provincie georganiseerd, u mag zelf aangeven waar u wilt aanhaken, het hoeft niet per se het werkgebied van midden Overijssel te zijn.
1
2
3
Houtwal VOL!
Woensdag 6 november
Vrijdag 8 november
Zaterdag 9 november
Heg en Haag
Nog plekken beschikbaar op
Vrijdag 15 november in Enschede of
Zaterdag 16 november in Ijhorst.
Hoogstamfruit VOL!
Donderdag 30 januari
Vrijdag 31 januari
Zaterdag 1 februari
Aanmelden kan via bovenstaande button of via https://www.sgbdo.nl/activiteiten/cursus-houtwal/ Op de website vindt u meer informatie over het programma. Doe het snel want vol = vol.

Wij bieden u graag deze cursus aan en hopen u dan ook op één van de bijeenkomsten te ontmoeten.

Heeft u nog vragen? Mail ons op info@collectiefmiddenoverijssel.nl of bel Linda van het secretariaat 0546-571350.

website email