10 feb

Personele wijzigingen: een afscheid en een welkom

We zijn 2023 gestart met een spijtig bericht: onze CMO wervelwind, administratieve duizendpoot en rots in de branding Linda gaat ons verlaten!

Na jaren met plezier voor CMO te hebben gewerkt, heeft Linda toch de conclusie getrokken dagelijks contact met collega’s op een gezamenlijk kantoor te veel te missen. Een gezamenlijke werkplek is zeker ook de toekomst die we als collectief voor ons zien, maar kunnen we niet op korte termijn realiseren. Ondanks dat we haar tomeloze energie, schaterlach én enorme kennis ontzettend gaan missen, snappen we haar besluit. We wensen haar heel veel geluk voor de toekomst.

Daarnaast hebben we ook een nieuwe collega gekregen. Het afgelopen jaar heeft Yvette Ruesen als interim projectleider ANLb de voorbereidingen op deze nieuwe beheerperiode aangestuurd. In die tijd hebben we ook gezocht naar een structurele oplossing, en we zijn blij die te hebben gevonden in Marjon Groot Nibbelink.

Met veel plezier stel ik mij voor als nieuwe projectleider ANLb bij CMO. Ik ben Marjon Groot Nibbelink, opgegroeid op een melkveebedrijf in de Achterhoek. Dit bedrijf is in de jaren ’90 beëindigd; wel woon ik er inmiddels weer met mijn gezin. Ik heb agrarische economie gestudeerd in Wageningen. Daarna vele jaren gewerkt als adviseur bij een adviesbureau en als projectleider bij Gebiedscoöperatie O-gen in de Gelderse Vallei. Geen collectief, wel een samenwerking van partijen in  het landelijk gebied, van boeren tot natuurorganisaties en van kleine initiatieven tot gemeenten en waterschap. Hier heb ik projecten geleid op gebied van verbinding boer-burger, korte ketens, biologische landbouw en duurzaam ondernemen. Onder meer heb ik Vallei Boert Bewust mee van de grond getild, de voorloper van Salland Boert en Eet Bewust.

In mijn vrije tijd doe ik ook iets aan natuurbeheer, zij het niet op eigen grond. Met een groep enthousiaste dorpsbewoners ben ik bezig een ha grond om te vormen tot een buurtbos. Dit was een incourant perceel landbouwgrond dat al vijf jaar te koop stond.  Hier komt naast een grote poel, bosjes, struweelhagen en bloemrijk grasland ook ruimte voor ontmoeting en cultuur. Met een klein amfitheater voor concerten en voorstellingen, een natuurlijke speeltuin voor kinderen en ruimte voor een picknick, een oogstfeest of kleine workshops. Erg leuk en inspirerend om mee bezig te zijn.

Ik kan er zeer van genieten als landbouw en natuur op een goede manier samengaan. Inmiddels heb ik de eerste weken bij CMO achter de rug en begin ik me al thuis te voelen in de wereld van de collectieven. Het is fijn dat ik nu op mijn werk zomaar ‘plat’ kan praoten.  Ik draag graag bij aan versterking van het agrarisch en particulier natuurbeheer in Overijssel en hoop velen van u in de loop van de tijd te ontmoeten.