21 dec

Voortgang afsluiten contracten

Collectief Midden Overijssel is goed op weg om de contracten met de deelnemers af te sluiten. Het aantal afgesproken hectaren binnen het gegeven budget blijkt haalbaar te zijn.

Een heel groot deel is al afgesloten. De overigen hebben of nog foutmeldingen of nog geen definitieve instemming van de deelnemer.

In januari worden de werkzaamheden met betrekking op het afsluiten van beheer afgerond.

21 dec

Uitstel indienen contracten 2016

De collectieven in Nederland hebben 1 maand uitstel gekregen voor het indienen van het definitieve beheer. In plaats van op uiterlijk 31 december, moet dit nu uiterlijk 31 januari gebeuren.

Oorzaak is vooral dat  de koppeling van het SCAN- GIS computerprogramma met Rvo nog steeds niet optimaal is. Daardoor komen er steeds nieuwe foutmeldingen. Bovendien zijn er problemen met het doorsturen van de gegevens uit het computerprogramma naar Rvo.

Voor Collectief Midden Overijssel en veel andere collectieven geeft het uitstel de ruimte om de feestdagen ontspannen door te komen.

21 dec

Collectieven richten landelijke koepel BoerenNatuur.nl op

Op donderdagochtend 17 december hebben alle veertig agrarische collectieven en dus ook Collectief Midden Overijssel, tijdens het landelijk collectievenberaad ingestemd met de oprichting van een landelijke organisatie onder de naam van BoerenNatuur.nl.

BoerenNatuur.nl gaat onder meer zorgen voor het genereren en uitwisselen van kennis op het gebied van agrarisch natuur-, landschap- en waterbeheer, het beheer van beheerpakketten en het beheer en ontwikkeling van ICT-systemen.
BoerenNatuur.nl zal op deze terreinen de gesprekspartner zijn voor landelijke overheden en maatschappelijke organisaties. Een belangrijke taak voor de nieuwe organisatie is bovendien landelijke communicatie over agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer.

Het bestuur van Boerennatuur.nl wordt gevormd door 12 vertegenwoordigers van de provincies met een boventallige voorzitter. Voor Overijssel is dat Joop Alssema. De koepel richt een zelfstandige werkorganisatie in.

De kosten zijn voor veel collectieven een punt van zorg. Vanuit Collectief Midden Overijssel is aangedrongen op een slanke organisatie die zich richt op de hoofdtaken.