20 okt

Beschikking binnen!

Zaterdag 18 oktober heeft Collectief Midden Overijssel de beschikking Agrarisch Natuur en Landschap Beheer van de Provincie Overijssel binnen gekregen.

Hierin staat dat het aangevraagde geld voor het agrarisch natuurbeheer zoals het collectief heeft voorgesteld, is toegekend.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de voorbereidingen voor het maken van de afspraken met de deelnemers.
In november kunnen we dan daadwerkelijk ‘de boer op’.

18 okt

Certificaat uitgereikt

15 oktober is in Nijkerk het certificaat Collectief Agrarisch Natuur- en Landschaps Beheer aan vice voorzitter Jan Bosman van Collectief Midden Overijssel uitgereikt. Dit was de officiële uitreiking nadat in juli   al de toekenning binnen was gekomen.
In een kwaliteitshandboek is beschreven hoe het collectief de organisatie van het Agrarisch natuurbeheer in haar werkgebied wil gaan aanpakken. Deze aanpak is nu goedgekeurd en zal ook gecontroleerd worden.

IMG_0080

IMG_0085