23 sep

Lopende contracten

Er is onduidelijkheid ontstaan over de mogelijkheid van deelnemers om hun lopende SNL contract over te sluiten naar een contract bij het collectief.

RVO heeft deze mogelijkheid eerder aangeboden, echter Collectief Midden Overijssel heeft besloten hier geen gebruik van te maken. Alle lopende contracten in het werkgebied van Collectief Midden Overijssel moeten dus gewoon uitgediend worden onder RVO

23 sep

Stand van zaken contracten 2016

Op dit moment wachten we op bericht van de provincie dat de aanvraag goedgekeurd is. Dan weten we ook zeker dat het geld beschikbaar komt.
Daarna kunnen we starten met het afsluiten van de contracten.

De verwachting is dat begin oktober deze ‘beschikking’ binnen komt.

Omdat niet zeker is dat degenen die zich hebben opgegeven bij de voorintekening en die in de aanvraag zijn meegenomen, ook allemaal daadwerkelijk het beheer af zullen gaan sluiten, kan het zijn dat sommigen die eerder af vielen alsnog in aanmerking komen.

Wij vragen u dus begrip voor de onduidelijkheid op dit moment.
Ook wij wachten op bericht van de overheid.

16 sep

Wordt Vriend van het Collectief!

07 september 

 

Vriend van Collectief Midden Overijssel kunnen degenen worden die geïnteresseerd zijn in het Agrarisch Natuurbeheer via Collectief Midden Overijssel. Zij worden geïnformeerd en jaarlijks wordt er een avond georganiseerd waarin uitwisseling van kennis, meningen en ideeën een van de doelen zal zijn.

Deelnemers aan agrarisch natuurbeheer via het collectief worden automatisch lid. Zij die interesse hebben, in principe ook in aanmerking komen, maar (nog)  niet mee kunnen doen, kunnen aspirant lid worden. Aanmelding kan op voordracht van het collectief (bijvoorbeeld wanneer vanuit de voorintekening blijkt dat er nog geen mogelijkheden zijn)

Alle anderen kunnen zich dus aanmelden als Vriend.

Aanmelding als Vriend kan bij een donatie van minimaal 20 euro op rekeningnummer:  NL73 TRIO 0198040229 ten name van Collectief Midden Overijssel onder vermelding van ‘aanmelding Vriend’ met naam, adres, email en telefoonnummer.

 

 

16 sep

Tijdpad activiteiten

29 augustus 2015,

Het komende half jaar ziet het tijdpad er als volgt uit:

2015

Sept. :             voorbereiden van de veldmedewerkers om efficiënt en effectief te kunnen werken.

Begin Okt. :  beschikking van de provincie waarin het aangevraagd bedrag toegekend wordt.

Okt.- Dec. :   afsluiten van de contracten.

Half Dec.  :    is het afsluiten van de contracten afgerond.

2016

Voorjaar :      voorintekening voor agrarisch natuurbeheer 2017.

Mei-Juni  :     opstellen beheerplan 2017 waarin het nieuwe beheer én het beheer van 2016 zit.

Voorjaar-Zomer :  monitoring doelsoorten

 

16 sep

Aanvraag Agrarisch Natuurbeheer CMO ingediend

29 juli 2015,

Op basis van het beheerplan waarin het aanbod van de voorintekening opgenomen is, heeft het collectief een aanvraag volgens de regels van RVO opgesteld. In de aanvraag staat welk beheer er op hoeveel oppervlakte het collectief gaat realiseren, tegen wel tarief.
Dat was nog een heel gepuzzel.

Deze aanvraag is besproken met de provincie en RVO op 17 juli, waarna op 29 juli hij officieel is ingediend.

 

15 sep

Collectief Midden Overijssel gecertificeerd

6 juli 2015,

CMO heeft een Kwaliteitshandboek opgesteld waarin zij beschrijft hoe zij haar taak als collectief voor het Agrarisch Natuurbeheer gaat organiseren en uitvoeren. Op basis van dit kwaliteitshandboek heeft zij, als een van de eersten,  het certificaat ontvangen.

Zij kan hierdoor namens de deelnemers een gezamenlijke aanvraag SNL doen. Het collectief kan nu ook door de overheid betaald worden voor de gehele (gerealiseerde) aanvraag  en zal daarop de uitbetaling aan de deelnemers verzorgen.

 

15 sep

Strategie en Beheerplan

2 Juli 2015,

Collectief Midden Overijssel heeft voor het afsluiten van contracten Agrarisch Natuurbeheer in 2016 en daarna een strategie en beheerplan geschreven.

In de strategie staat welke doelen het collectief heeft en hoe zij deze wil gaan bereiken. In het beheerplan is de strategie uitgewerkt voor het beheer dat voor 2016 afgesloten gaat worden. Het aanbod van de voorintekening is er in opgenomen.

Zowel strategie als beheerplan zijn op 2 juli besproken met de provincie die op een paar kleinere punten na, zeer tevreden was.