samen voor landschap en natuur

Alle informatie over Agrarisch Natuurbeheer binnen het werkgebied wordt toegelicht.

lees verder...

Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft om zelf aan de slag te gaan met de beheerpakketten en bijbehorende richttarieven. Deze pakketten worden in principe niet meer gewijzigd

lees verder...

Expertisecentrum Europa organiseert samen met het ministerie van LNV en RVO een digitale informatieavond over het nieuwe GLB. Klik hier ...
Verder Lezen
RTVOost heeft een interessant interview geplaatst over het gepubliceerde weidevogelrapport van de Algemene Rekenkamer. Via deze onderstaande link kunt u ...
Verder Lezen
Het agrarisch natuurbeheer in Overijssel wordt georganiseerd door drie agrarische Collectieven. De boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen, zijn verenigd ...
Verder Lezen
BROCHURE ‘WEIDEMAATREGELEN VOOR (FUNCTIONELE AGRO-)BIODIVERSITEIT’ In het project Winst & Weidevogels is samen met collectieven en melkveehouders gewerkt aan meer ...
Verder Lezen
Per 2023 verandert er van alles. Dan start het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB), met termen als conditionaliteit en een ...
Verder Lezen